Resirkuleringssystemer for vann

Wennstrom leverer og installerer systemer for gjenbruk av avløpsvann, og gir opptil 80 % besparelser på vannforbruk, fordeler både miljøet og lommeboken.

Produktet kombinerer mekanisk rensing av vannet med ozon og biologiske rensemetoder, og reduserer lukt og nedbrytende bakterier.

Les mer på Christ Wash Systems – vanngjenvinning eller kontakt oss i Danmark.