Tjänsteåtaganden

Wennstrom åtar sig olika typer av uppdrag, från planering till genomförande och rapportering. Wennstrom som serviceorganisation kan erbjuda en totalentreprenad för:

• Planering och projektledning
• Installation, underhåll, service och support
• Konstruktion, reparation och förtillverkning av delar
• Lagerhållning och logistik

Wennstrom har kompetenta servicetekniker med kunskaper om:

• Bensinpumpar och andra pumpsystem
• Hydraulik och montering av viss mekanik
• Installation, service och underhåll av IT, nätverk, elektronik och el

Våra projektledare och tekniker är vana att hantera utrullningar i alla format.