On-line uppföljning av servicearbete

Allt servicearbete baseras på en serviceorder som kommer in via

• Automatiskt genererad av övervakad utrustning
• E-post eller SMS
• Samtal

Återkoppling kan erhållas via

• Webben
• E-post eller SMS
• KPI-uppföljning via excel
• Regelbundna möten