E-mobility – en kraftsamling av framtidens drivmedel

Omställningen mot en fossilfri transportsektor är i framfart och efterfrågan av eldrivna fordon ökar markant. Med kunskap och teknik inom området för ladd-infrastruktur för eldrivna fordon är vi en oberoende partner för projekt inom e-mobility i hela Norden.
Från första idé till driftsättning skapar vi tillsammans med er framtidens laddstationer.

Som huvudentreprenör sköter vi allt från projektering och entreprenad till installation och driftsättning av projekt inom e-mobility och ladd-infrastruktur. För att säkerställa hög driftsäkerhet och funktion tillhandahålls efterföljande serviceavtal anpassade efter era behov.

För bussoperatörer och transportföretag ryms allt i konceptet multibrand ”One stop shopping”. Utifrån ert val av fordonsmärke erbjuds ett komplett paket med infrastruktur anpassat till er fordonspark; buss, truck, transportbilar och personbilar.
Wennstrom är en oberoende servicepartner  i Norden och tillhandahåller hårdvara från flertalet leverantörer på marknaden. Med ett eget reservdelslager kan vi möjliggöra snabb felavhjälpning. Med rikstäckande nät av servicetekniker, finns vi alltid nära.