Pohjoismaiden suurin joukkoliikenneoperaattori Nobina päivittää Suomessa bussejaan dieselkäyttöisistä sähköisiin. Wennstrom toteutti Helsingin Roihupellossa sijaitsevan varikon sähköistyshankkeen kesällä 2022, ja nyt uudet latauspisteet palvelevat kaikkiaan 58 bussia ja runsaslukuista matkustajamäärää Itä-Helsingin alueella.

Nobina-konserni on oman toimialansa merkittävä kehittäjä niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa. Yhtiö kuljettaa joka vuosi yli 300 miljoonaa matkustajaa ja työllistää kaikkiaan yli 13 000 henkilöä. Suomessa Nobina toimii pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella noin 1 400 työntekijän ja 500 linja-auton voimin.

Nobina kilpailutti alkuvuonna 2022 Helsingin Roihupellon varikkonsa sähköistämishankkeen ja valitsi kumppanikseen Wennstromin. Yrityksillä oli takanaan jo pitkä yhteistyö polttonesteiden jakelulaitteiden ja huoltopalvelujen saralla, mutta sähkölaturipuolella Roihupellon projekti oli ensimmäinen laatuaan. Nobinan puolelta rakennusprojektia johti liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Pusa.

  • Urakka oli lähtökohdiltaan monella tapaa iso ja haastava. Ensinnäkin kompleksisuutta toivat projektin laajuus ja tiivis aikataulu. Toisekseen Rouhupellon toimipistettä ei ole paikkana tarkoitettu alun perin varikkokäyttöön, vaan kyseessä on vanha teollisuuskiinteistö. Siksi projektissa oli tehtävä muutoksia myös vanhaan tekniikkaan, muuntamoihin ja sähkökeskuksiin, Pusa kertoo.

Koska joukkoliikenteen on pyörittävä vuoden jokaisena päivänä, uudistus- ja päivityshankkeiden on sopeuduttava aina myös tuotannon vaatimuksiin – ja niin oli myös tässä tapauksessa. Lisäksi Roihupellon varikolla vallitsi projektin aikana jatkuvan liikennöinnin mukanaan tuoma tilarajoite, joka vaati oman koordinointinsa. Haastavista olosuhteista huolimatta uudet latausasemat saatiin käyttöön asetetun aikataulun mukaisesti 15. elokuuta 2022.

  • Liikennöitsijän ominaisuudessa meille oli tietysti tärkeää, että latausasemat saatiin käyttöön suunnitellussa aikataulussa. Oli hienoa, että projektin haastavuudesta huolimatta tässä saatiin hyvällä yhteistyöllä voitto kotiin, Pusa toteaa.

Vihreällä matkalla
Roihupellon varikon sähköistäminen on osa Nobinan laajempaa panostusta ympäristöystävällisyyteen, ja yrityksessä toteutetaan muun muassa taloudelliseen ajotapaan tähtäävää Vihreä Matka -konseptia. Nobinan ympäristötoimilla todella on merkitystä, sillä yritys on Pohjoismaiden suurin ja yksi kymmenestä johtavasta eurooppalaisesta joukkoliikennekonsernista. Nobina kuljettaa joka päivä noin miljoona matkustajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomessa Nobina liikennöi pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla yhteensä noin 500 linja-autolla, joista 40 % on sähköbusseja. Roihupellon varikolle valmistuneet 29 latauspistettä palvelevat nyt samanaikaisesti kaikkiaan 58 bussia, sillä jokaisella pisteellä voidaan ladata kahta bussia. Uudet latauspisteet kattavat arviolta 4 % HSL:n bussimäärästä.

Wennstromin puolelta Roihupellon varikon sähköistysprojektia johti projektipäällikkö Taneli Jokinen.

  • Nobina on meille tärkeä asiakkuus. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä, ja kummallakin yrityksellä on selkeä suunta sähköisempään liikenteeseen. Elokuussa valmistunut sähköistyshanke oli kummallekin yritykselle merkittävä projekti, Jokinen toteaa.

Hanke on ollut tärkeä askel Nobinan tavoitteessa toimia ympäristöystävällisesti ja panostaa voimakkaasti kaluston sähköistämiseen. Toinen tärkeä arvo yritykselle on turvallisuus, mistä syystä oli hienoa, että myös varikon sähköistämisprojekti sujui ilman turvallisuuspoikkeamia tai tapaturmia. Tärkeä rooli projektin onnistumisessa oli kehityspäällikkö Pusan mukaan muun muassa hyvällä ja jatkuvalla viestinnällä.

  • Kommunikaatiota ei ole koskaan liikaa, ja Wennstromin kanssa meillä on aina ollut hyvä keskusteluyhteys. Yhteistyömme on kokonaisuutena ollut toimivaa, avointa ja sujuvaa, Pusa toteaa.

Wennstrom Group – älykkäitä ratkaisuja polttonesteiden ja sähkön jakeluun sekä pesujärjestelmiin
Wennstrom-konsernilla on yli 300 työntekijää ja se on Pohjoismaiden johtava toimija nestemäisten polttoaineiden ja sähkön varastointiin ja jakeluun liittyvissä ratkaisuissa sekä pesujärjestelmissä. Vuonna 1917 perustetulla konsernilla on huoltoteknikoita ympäri Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa.

Wennstromin erikoisosaaminen kattaa tehokkaiden kokonaisratkaisujen koko prosessin suunnittelusta aina projektinhallintaan, järjestelmien asentamiseen, käyttöönottoon ja huoltopalveluihin asti. Viime vuosina konserni on kasvanut vauhdilla sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta ja laajentanut samalla palvelutarjoomaansa niin perinteisten polttoaineiden ja pesujärjestelmien saralla kuin sähköisen liikkuvuuden kasvavassa segmentissäkin.