Wennstromin pitkäaikainen kenttäasentaja ja aiemmin Etelä-Suomen työnjohtajana palvellut Panu Kokkonen siirtyi Wennstromin kenttähuollon valtakunnalliseksi työnjohtajaksi joulukuussa 2022. Uuden työtehtävänsä tärkeimmäksi tavoitteeksi hän nimeää sujuvan työnteon mahdollistamisen asentajille niin tietopohjan kuin työvälineidenkin osalta.

Kun Panu Kokkonen aloitti työt Wennstromin kenttäasentajana pääkaupunkiseudulla keväällä 2018, hänellä oli takanaan monipuolisia asentajan töitä jo lähes 15 vuoden ajalta. Panu oli työskennellyt muun muassa panimoalalla juomalaiteasentajana yli vuosikymmenen ajan, minkä lisäksi hänellä oli kokemusta ammattikäyttöisten vaakalaitteiden asentamisesta ja erikoistyökalujen valmistuksesta.

  • Panimossa työ oli totta kai siistiä sisätyötä, minkä lisäksi merkittävä ero nykyisiin tehtäviin oli asennettavan laitteen kokoluokka. Panimossa pystyi näkemään koko asennettavan tai huollettavan laitteen kerralla, kun taas polttoaineiden jakeluasemilla vian voi toisinaan nähdä suoraan edessään mutta sen syy voi piillä vaikka maan alla. Perspektiivi on siinä mielessä melko erilainen, Panu toteaa.

Wennstromilla Panun polku kulki kenttäasentajan tehtävistä ensin Etelä-Suomen työnjohtajaksi, ja vuoden 2022 joulukuussa hän siirtyi kenttähuollon valtakunnalliseksi työnjohtajaksi. Aiemmin työnjohtajia oli kaksi, joten uudelleenjärjestelyn tavoitteena oli selkeyttää työnjakoa ja minimoida päällekkäiset työtehtävät. Samassa yhteydessä  työnjohtaja Ville Viljamaa siirtyi johtamaan Ylöjärven toimipisteen halli- ja varastotoimintoja sekä toimimaan asentajien teknisenä tukena.

  • Työnjohtajan ominaisuudessa tehtäväni on mahdollistaa asentajien sujuva työnteko. Varmistan ja seuraan, että jokaisella on tehtävään tarvittava tietopohja ja välineet. Osittain tehtävään kuuluu myös perehdytystä, vaikka pääasiassa uudet asentajamme oppivat työhön kulkemalla alkuun kokeneemman matkassa, Panu toteaa.

Wennstromin asentajien tyypillisiä työkohteita ovat muun muassa polttonesteiden jakelulaitteet, pinnanmittauslaitteistot, maksupäätteet ja sähkölatausasemat. Tähän työhön ei ole Suomessa tarjolla suoraa koulutusohjelmaa, mistä syystä asentajat tulevat tehtäviin monenlaisista taustoista ja erilaisilla koulutus- ja työkokemuspohjilla. Työyhteisön kannalta tämä on hieno ja aika poikkeuksellinenkin rikkaus.

  • Alalle soveltuvasta pohjakoulutuksesta saa totta kai hyvää perustaa, mutta suoraan koulunpenkiltä tätä työtä on käytännössä mahdotonta alkaa tehdä. Siksi työhön perehtyminen vaatii alkuun avoimuutta uuden oppimiselle, Panu kuvailee.

Wennstromin asentajat tekevät työtään eri puolilla Suomea, ja Panu kertoo matkustavansa säännöllisen epäsäännöllisesti myös mualle päin maata omasta kotikaupungistaan Tuusulasta. Enimmäkseen työn johtaminen onnistuu kuitenkin kätevästi etänä, eikä kokonaisuuden hallinnassa ole ilmennyt tällä toimintamallilla erityisempiä hankaluuksia. Yksi syy tähän on Panun mukaan asentajien vahva oma-aloitteisuus.

  • Kenttätyö on luonteeltaan itsenäistä ja porukkamme kyllä tietää, mitä tehdä. Ei työnjohdon tarvitse olla vieressä kelloa naputtamassa. Sitten kun joku asia vaatii yhteistä pohdintaa, otamme puhelun tai Teamsin, Panu kertoo.

Monipuolinen työ ja huumorilla varustettu työyhteisö

Panun tiimiin kuuluu tällä hetkellä vajaa parikymmentä asentajaa, jotka hoitavat asennuksia, määräaikaishuoltoja ja vikakeikkoja ympäri valtakuntaa – Lapista Hankoon ja Ahvenanmaalle. Panu suosittelee asentajan työtä erityisesti henkilöille, jotka tykkäävät toimia itseohjautuvasti ja hallita kokonaisuuksia. Työ on antoisaa etenkin monipuolisuutensa takia. Klassinen sanonta pitää tässä yhteydessä todellakin paikkansa: ei tule eteen kahta samanlaista työpäivää.

  • En tiedä toista työtä, joka olisi yhtä monipuolista. Saman työpäivän aikana voi löytää itsensä aamulla kaivon pohjalta, iltapäivällä ryömimästä hampurilaisravintolan välikatossa ja siinä välissä tuli vielä korjattua yksi maksupääte, Panu kertoo.

Vaihtelevuuden lisäksi työssä on Panun mielestä parasta työporukka ja sen keskuudessa vallitseva mukava, rento ja toisia tukeva ilmapiiri.

  • Koskaan ennen ei ole eteen osunut näin hyvää työporukkaa. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen eikä kukaan oleta, että ”joku toinen” hoitaa homman. Jokainen tarttuu heti aktiivisesti toimeen. Näin itseohjautuvan porukan kanssa on kiva tehdä hommia. Huumoriakin kyllä riittää, Panu sanoo.

Wennstromilla onkin huomattu kenttäväen keskuudessa hauska taipumus: ne, joille työnkuva sopii ja jotka siitä aidosti pitävät, kokevat vaikeaksi päästää siitä irti. Panunkin tiimissä toimii edelleen kolme asentajaa, jotka ovat virallisesti eläkkeellä mutta heittävät mieluusti keikkaa, kun kerran osaaminen on edelleen hyppysissä. Ajankäytöllisistä syistä Panu ei tällä hetkellä itse osallistu kenttätyöhön muutoin kuin poikkeustapauksissa, sillä työpäivät täyttyvät muista tehtävistä.

  • Kun huoltopyyntöjä saapuu, huomaan välillä miettiväni, miten hoitaisin itse homman. Mieleen tulee automaattisesti lista mahdollisista vian syistä ja missä järjestyksessä lähtisin niitä selvittämään. Hetken päästä havahdun, että minunhan pitää nyt vain nimetä työlle sopiva tekijä, eikä lähteä itse tien päälle, Panu nauraa.