Sisäisen käytön jakeluautomaatti säästää aikaa, vaivaa ja rahaa

Sisäisen käytön automaatilla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation omaan käyttöön asennettua tankkausjärjestelmää. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi isot teollisuusalueet, lentokentät ja kaivokset, joissa tankkausten on sujuttava nopeasti, kätevästi ja luotettavasti.

Tietyissä organisaatioissa tarve omalle asemalle voi kummuta myös siitä käytännön syystä, että kulku pois toimialueelta on joko kokonaan suljettu tai että tietyillä ajoneuvoilla ei voi ajaa liikenteen seassa yleisille jakeluasemille.

Suoraa ja välillistä säästöä

Polttoainejakelu on alan palveluntarjoajille kaiken keskiössä, mutta palveluja työssään käyttäville suinkaan ei. Monelle tankkaus on enemmänkin välttämätön paha, joka keskeyttää työnteon, aiheuttaa kuluja ja vaatii vielä tarkkuutta eri ajoneuvotyyppien ja tankattavien nestelaatujen hallinnassa.

Sisäisen käytön automaatit on kehitetty suurten volyymien kohteisiin helpottamaan juuri näitä solmukohtia.

– Perusidea on sama kuin yksityisille kuluttajille tutulla huoltoaseman tankkausautomaatilla, mutta sisäisen käytön automaatilla polttoainetankkaus ja muut nestetäydennykset sujuvat automatisoidusti. Esimerkiksi maksuvaihetta ei näillä automaateilla ole, vaikka tankkausmääriä ja kulutusta toki muuten seurataankin, kertoo Wennstromin tekninen asiantuntija Kimmo Salmi.

Sisäisen käytön automaatin avulla organisaatio voi seurata, mitä ajoneuvoja on milloinkin tankattu, kuinka paljon ja millä polttoainelaaduilla. Ajoneuvokohtaisten tietojen ohella kulutusta voidaan seurata esimerkiksi osastoittain tai toimintokohtaisesti. Näin voidaan kohdistaa kulut oikein ja sujuvoittaa kirjanpitoa niin yrityksen sisällä kuin mahdollisessa toimitusketjussakin, mikäli asemaa käyttävät päätoimijan lisäksi alihankkijat.

– Rajapintojen rakentaminen sisäisen käytön automaatin ja asiakasyritysten muiden järjestelmien välille onnistuu verrattain helposti. Monet asiakkaat saavat merkittävää ajansäästöä esimerkiksi siitä, että tankkausraportit voidaan siirtää suoraan taloushallintoon ja manuaalinen tietojensyöttö jää kokonaan välistä pois, Salmi sanoo.

Sisäisen käytön automaatti helpottaa osaltaan myös huoltovälien seuraamista ja ennakointia. Tankkaamisvälien ja -määrien ohella yhtälöön voidaan lisätä matkamittarilukemat joko syöttämällä ne näppäillen tai hyödyntämällä paikanninjärjestelmään perustuvaa automaattista seurantaa.

– Erityisesti kuljetusalan yrityksille on tärkeää sekin, että tankkausasemalla on riittävästi fyysistä tilaa. Nykylainsäädäntö sallii liikenteeseen aiempaa suurempaa kalustoa, joten ajoneuvojen koot ovat hiljalleen suurentuneet, Salmi toteaa.

Luotettavat tunnistukset ja seurantaa halutulla tarkkuustasolla

Wennstrom on toimittanut sisäisen käytön automaatteja jo vuosikymmenten ajan. Yritys jälleenmyy Suomessa valmistettuja Dealex-automaattitankkausjärjestelmiä, tällä hetkellä uusinta Dealex Stella -mallia.

Vaikka tankkaaminen ja muiden käyttönesteiden lisääminen on pääpiirteittäin pysynyt samanlaisena vuosien mittaan, nykyteknologia on tullut monella tavalla osaksi prosessia etenkin ammattikäytössä.

– Sisäisen käytön automaatteihin liittyvän datan hallinnointi ja raportointi toimii nykyään kätevästi portaalin kautta. Pilvessä olevia tietoja pystyy katselemaan kätevästi verkkoselaimella, samoin voi esimerkiksi lisätä uusia käyttäjiä, ajoneuvoja ja kullekin niistä hyväksytyt polttoainelaadut ja maksimitankkausmäärät, Salmi luettelee.

Sisäisen käytön aseman etuihin kuuluu myös se, että järjestelmä pystyy tunnistamaan automaattisesti joko tankattavan ajoneuvon, kuljettajan tai molemmat – käyttötarpeesta riippuen. Ajoneuvoille voidaan myös lisätä tiedot sallituista polttoainelaaduista, jäähdytinnesteistä ja öljyistä, jolloin automaatti valitsee sopivat tankattavat aineet ajoneuvon tunnistaessaan. Samalla vältytään inhimillisiltä erehdyksiltä.

– Tunnistamiseen on tarjolla monenlaisia ratkaisuja. Ajoneuvoihin voidaan esimerkiksi asentaa iButton-lähitunnisteet, tai kuljettaja voi näppäillä automaattiin ajoneuvokohtaisen tunnisteen. Samoin on mahdollista hyödyntää asiakkaan olemassa olevia tunnistusvälineitä, esimerkiksi työntekijöiden kulkukortteja. Jonkin verran alkaa olla käytössä RFID-etätunnisteitakin, joita käytettäessä antenni tunnistaa ajoneuvon muutaman metrin päästä ilman mitään kuljettajan toimenpiteitä, Salmi kertoo.

Tiedustelut:
Kimmo Salmi, tekninen asiantuntija ja myynti
kimmo.salmi@wennstrom.com
p. 0400 863 588

Wennstrom Dealex-jakeluautomaatti

Lue lisää