OPW- ja Sensile-pinnanmittausjärjestelmät

Wennstromilta saat monipuoliset pinnanmittausjärjestelmät sekä erillistilauksina että osana laajempia kokonaisuuksia. Korkealaatuiset OPW-laitteet on suunniteltu erityisesti suurten volyymien kohteisiin, kun taas virtaviivainen Sensile-tuoteryhmä palvelee tyypillisesti pienempiä käyttökohteita.

Pinnanmittauslaitteet mittaavat ja raportoivat reaaliajassa polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän. Ne tuovat sekä taloudellista että ympäristöllistä hyötyä, sillä ne toimivat kätevinä varastonvalvontalaitteina ja auttavat minimoimaan hävikkiä. Tärkeä käyttökohde on myös kuljetuslogistiikka, jossa laitteen antamia tietoja voidaan hyödyntää kuljetusreittien optimoinnissa ja siten minimoida kuljetusten kustannukset ja hiilijalanjälki. Pinnanmittauslaitteita voidaan hyödyntää myös öljynerotuskaivojen valvonnassa ja siten välttää öljyn päätyminen sadevesiviemäriin.

Pinnanmittauslaitteet voidaan tarvittaessa liittää asiakkaan omiin maksu- ja kassajärjestelmiin sekä niihin liittyvään raportointiin.