Wennstromin panostus sähkölaturimarkkinoihin ja asiakkaiden kokonaisvaltaiseen palvelemiseen on saanut jatkoa Kempowerin sähkölaturisertifioinnista. Wennstromin asentajat ovat käyneet läpi Kempowerin koulutuksen liittyen sähkölaturien asentamiseen, huoltamiseen ja käyttöönottoon sekä pilvipohjaiseen ChargEye-hallintaohjelmistoon. Sertifiointi hyödyttää nyt sekä Wennstromin nykyisiä että uusia asiakkaita varmistamalla laadukkaat, johdonmukaiset ja kattavat sähkölaturipalvelut.

Wennstromilla on vahva tahtotila ylläpitää ja kehittää erikoisosaamistaan liittyen niin polttonestejakelun kuin sähkölatauksenkin tuotteisiin ja palveluihin. Koska kotimaisen Kempowerin sähkölatureilla on merkittävä asema Suomen ajoneuvolatausmarkkinoilla, Wennstromin asentajat ovat kouluttautuneet Kempower-sähkölaturien sertifioiduiksi asentajiksi ja huoltajiksi.

  • Olemme nyt sertifioitu kumppani Kempowerin sähkölatureiden asennuksiin, huoltoihin ja käyttöönottoihin. Asentajiemme osaaminen kattaa myös laitteiden taustalla toimivan ChargEye-ohjelmiston, jota pystymme tarvittaessa operoimaan asiakkaan puolesta esimerkiksi huoltotilanteissa, kertoo Wennstromin myyntipäällikkö Tuukka Aaltonen.

Kempowerin sertifiointikoulutuksessa perehdytään latauslaitteisiin niin mekaaniselta ja sähkötekniseltä kannalta kuin myös ohjelmiston osalta. Wennstromin asentajat osallistuivat koulutukseen paikan päällä Kempowerin tehtaalla ja päätoimipaikassa Lahdessa.

  • Pidämme Wennstromilla sähkölaturipuolen osaamista korkeassa arvossa, joten verkkokoulutusmahdollisuudesta huolimatta halusimme perehtyä Kempowerin järjestelmiin ihan paikan päällä. Jatkossakin pysymme hyvin kiinni tuotekehityksen rytmissä ja pidämme osaamisemme ajan tasalla muun muassa jokaisen asentajan vuosittaisella Kempower Academy -päivityskoulutuksella, Aaltonen sanoo.

Siirtymä sähköiseen liikenteeseen on yhteinen hanke

Tällä hetkellä liikenteen sähköistämisen keskeisiä asiakasryhmiä ovat muun muassa huoltoasemaketjut, jotka panostavat yhä enemmän myös sähkölatausasemiinsa. Lisäksi siirtymä on selvästi vahvistumassa raskaaseen liikenteeseen, kuten logistiikkaan ja joukkoliikenteeseen. Isoilla kuljetusalan yrityksillä sekä teollisuuden terminaali- ja varikkoalueilla latureita jo jonkin verran käytetään, samoin kaivoksilla vähintään koekäytössä.

Wennstromin loppuasiakkaille tärkeä etu Kempower-sertifikaatissa on se, että he pystyvät varmistamaan sähkölatauslaitteidensa takuun voimassa pysymisen tekemällä asennuksissa ja huollossa yhteistyötä sertifioidun kumppanin kanssa.  Wennstromin vakaa tahtotila on palvella asiakkaita laadukkaasti ja varmalla otteella kaikkien markkinoiden keskeisten valmistajien laitteistojen kanssa.

Hyvänä lisäetuna monet asiakkaat ovat pitäneet sitä, että Wennstromin kautta on mahdollisuus kuulla kokemuksia myös muista Pohjoismaista, esimerkiksi konsernin Ruotsin ja Norjan toimipisteistä.

  • Varsinkin Norjassa ollaan sähköistyksissä jo todella pitkällä, Norjan tilanne on kuin tulevaisuuteen katsoisi. Ruotsissakin on jo esimerkiksi kuormureille omia latauskenttiä. Olemme mielellämme asiakkaiden oppaana järjestämässä myös opintoretkiä ja tutustuttamassa heitä referenssiprojekteihin muissa Pohjoismaissa, Aaltonen vinkkaa.

Sähkölatauslaitteita koskevat Suomessa vastaavanlaiset vuosihuolto-ohjelmat kuin esimerkiksi polttonesteiden jakelulaitteisiin, vaikka sähkölatureissa onkin huomattavasti vähemmän mekaanisia osia. Yleisimpiä huoltokohteita ovat esimerkiksi tuulettimien toiminta ja suodatinten vaihto, latausliittimet ja niiden kosketinpinnat, piirilevyt, laitteiden puhtaus kuten pölynpoisto sekä maksupäätteet. Nykylaturit ovat kuitenkin jo niin korkealaatuisia, että kaikkein yleisimmin korjataan vahinkotapahtumien yhteydessä syntyviä kolhuja.

  • Nykyisiä asiakkaitamme helpottaa selvästi se, että meillä on jo yhteistä historiaa ja kokemusta. Näin sähkölatureihin liittyvä yhteistyö on sulautunut sujuvasti asiakkaan nykyiseen toimintamalliin, Aaltonen toteaa.

Niille asiakkaille, joille ei ole vielä kertynyt omia käyttökokemuksia sähkölatureista, on ymmärrettävästi vaikeaa osata edes kysyä kaikkia olennaisia kysymyksiä esimerkiksi tarjoustilanteessa. Siksi palveluntarjoajilla on hankkeissa erityisen tärkeä konsultatiivinenkin rooli. Siirtymä sähköiseen liikenteeseen on lopulta kaikkien osapuolten yhteinen hanke.

  • Yksi yleisimmistä kysymyksistä on se, miten valita oikeantehoinen laitteisto tarvittavaan käyttötarkoitukseen. Monet osaavat kuitenkin ajatella jo nykyhetkeä pidemmälle ja pohtivat, mihin kehitys meitä jatkossa johtaa, jotta nyt tehtävät investoinnit eivät heti vanhenisi. Moni haluaa viisaasti varautua jo ennalta esimerkiksi lisätehon tarpeeseen ja muihin tulevaisuuden tilanteisiin, Aaltonen toteaa.

Wennstrom Group – älykkäitä ratkaisuja polttonesteiden ja sähkön jakeluun sekä pesujärjestelmiin
Wennstrom-konsernilla on yli 300 työntekijää ja se on Pohjoismaiden johtava toimija nestemäisten polttoaineiden ja sähkön varastointiin ja jakeluun liittyvissä ratkaisuissa sekä pesujärjestelmissä. Vuonna 1917 perustetulla konsernilla on huoltoteknikoita ympäri Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa.

Wennstromin erikoisosaaminen kattaa tehokkaiden kokonaisratkaisujen koko prosessin suunnittelusta aina projektinhallintaan, järjestelmien asentamiseen, käyttöönottoon ja huoltopalveluihin asti. Viime vuosina konserni on kasvanut vauhdilla sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta ja laajentanut samalla palvelutarjoomaansa niin perinteisten polttoaineiden ja pesujärjestelmien saralla kuin sähköisen liikkuvuuden kasvavassa segmentissäkin.