Wennstroms virksomhet er i hovedsak rettet mot det tradisjonelle markedet for flytende drivstoff. Her møtes framtiden gjennom utvikling av fossilfritt drivstoff som blir viktige brikker i reisen mot et bærekraftig samfunn. Våre røtter her er sterke, det er vår base og sammen med innovative partnere og leverandører satser vi på fortsett å levere løsninger som utgjør en forskjell for sikkerhet, miljø og klima.

DEPÅ

Wennstrom er en nordisk vedlikeholds- og servicepartner i det tradisjonelle markedet for flytende drivstoff, samt det voksende e-mobilitetssegmentet. Og til vask.