TILBAKE TIL FLYTENDE DRIVSTOFF

WENNSTROM FLYTENDE DRIVSTOFF

Produktspekter

DEPOT

Wennstroms produktutvalg begynner oppstrøms ved depotet. I vårt verksted og testrigg kan vi utføre service og kalibrering og reparere alt fra strømningsmålere og tellere til kodere og pumper. Typiske kunder er oljeselskaper, kjemi- og malingsindustri, transportører, bensinstasjoner og flyplasser. Vi har et omfattende lager av reservedeler og kan jobbe med utstyr fra de fleste leverandører på markedet. Alle renoverte målere som betjenes i vårt verksted kan leveres med kalibreringssertifikat. Vi leverer også nye målere.

FORDELING

For å gjøre fylling og distribusjon av drivstoffet effektivt og trygt, krever tankbilene komponenter og systemer av høy kvalitet. Wennstrom har både mekaniske og elektroniske løsninger spesielt utviklet for tankbiler, ved fylling i depoter og ved levering til bensinstasjoner. Produktene oppfyller kravene i europeiske EN-standarder og er også tilgjengelig i ATEX-design. Målesystemene er godkjent i henhold til MID-direktivene.

STASJON

Wennstrom er distributør av Wayne-merkedispensere fra den globale produsenten Dover Fueling Solutions i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vi representerer også andre merker og produktene spenner fra nivåsensorer i underjordiske tanker, til overfyllingssikringssensorer og fyllingsbend via koblinger og låseanordninger. Komplette Adblue-systemer følger også med, samt ulike typer ventiler og luftfiltre. I tillegg finnes maskiner for vask av tepper og støvsugere for innvendig rengjøring og også luftfyllere for dekk. Med andre ord et komplett program.

For å finne ut mer om Wennstroms produktspekter, vennligst kontakt oss.

Kontakt
kundesenter@wennstrom.com