Under de senaste åren har vi växt och finns i samtliga länder i Norden. Vår strategi är att vara en nordisk underhålls- och servicepartner på såväl den traditionella marknaden för flytande bränsle som det framväxande segmentet E-mobility.