Nettovervåking av service

All service er basert på serviceordre generert:

• Automatisk av det overvåkede utstyret
• E-post eller SMS
• Forespørsler på telefon

Tilbakemeldinger kan tilbys via

• Nettsted
• E-post eller SMS
• KPIer i Excel
• Regelmessige møter