VÄLKOMMEN TILL VÅRA TJÄNSTEERBJUDANDEN

Tack vare vårt omfattande nätverk av erfarna tekniker med välutrustade servicebilar kan Wennstrom snabbt vara på plats för att utföra service och underhåll på olika typer av tankningsplatser.

Vår helpdesk kan nås dygnet runt och vår kompetenta support löser många problem på distans. Wennstrom har en verkstad där vi bygger om och renoverar många typer av utrustning, och vi kan också hjälpa till med lagring av utrustning och logistisktjänster.