I augusti blir Complete Solutions ApS, rådgivande arkitekter och ingenjörer, en del av Wennstromgruppen. Företaget, som tidigt insett vikten av att projektstyrning utförs av engagerad och erfarna projektledare, arbetar med allt från skisser, tekniska ritningar och beräkningar, myndighetskontakter materialval och projektstyrning. Målsättningen är att växa inom befintlig verksamhet i Norden samt inom nya områden såsom e-mobility. Dessutom vill bolaget ta helhetsansvar för större industriella projekt inom bland annat Power-to-X.