Vår proprietære FlowCheck revolusjonerer markedet for luftseparatorer i tankbiler. Luftseparatorer var tunge, store og mekaniske på den tiden. I tillegg var det alltid noe bensin eller diesel igjen i dem, noe som førte til ufrivillige blandinger når du byttet produktet. Med FlowCheck ble det mulig å overvåke drivstofflyten elektronisk og nøyaktig og avbryte leveringen da flyten endret seg. FlowCheck var mindre enn sine forgjengere og kunne plasseres lenger ned på tankskipet selv om drivstoffet ble levert med fall, uten pumpe. FlowCheck ble etterfulgt av proprietære måle- og nivelleringssystemer – produkter som sammen med FlowCheck ga oss en dominerende posisjon for tankbiler i Sverige.