Vår egenutvecklade FlowCheck revolutionerar marknaden för luftavskiljare i tankbilar. Luftavskiljare var vid den här tiden tunga, skrymmande och mekaniska. Dessutom blev det alltid kvar lite bensin eller diesel i dem vilket medförde ofrivilliga blandningar när man bytte produkt. Med FlowCheck blev det möjligt att istället elektroniskt och exakt övervaka bränsleflödet och avbryta leveransen när flödet förändrades. FlowCheck var mindre än föregångarna och kunde placeras längre ner på tankbilen även om bränslet levererades med fall, utan pump. FlowCheck följdes av egenutvecklade system för mätning och nivågivning –produkter som tillsammans med FlowCheck gav oss en dominerande ställning för tankfordon i Sverige.