Vores selvudviklede FlowCheck revolutionerer markedet for luftseparatorer i tankvogne. På det tidspunkt var luft-separatorer tunge, omfangsrige og mekaniske. Derudover var der altid noget benzin eller diesel tilbage i dem, hvilket førte til ufrivillige blandinger, når produktet blev skiftet. Med FlowCheck blev det muligt at overvåge brændstofflowet elektronisk og præcist og annullere leveringen, når flowet ændrede sig. FlowCheck var mindre end sine forgængere og kunne placeres længere nede på tankbilen, selvom brændstoffet blev leveret med fald uden pumpe. FlowCheck blev efterfulgt af selvudviklede måle- og nivelleringssystemer – produkter, der sammen med FlowCheck gav os en dominerende stilling for tankbiler i Sverige.