På forsommeren kjøper vi ELPM i Mariestad og øker dermed fokus på så vel e-mobility som entreprenørvirksomhet. Videre blir Dansk El & Teknik AS i Odense med sine 30 elektrikere en del av Wennstromgruppen.