Kehittämämme FlowCheck mullisti säiliöautojen ilmanerotinten markkinat. Tällöin ilmanerottimet olivat raskaita, suurikokoisia ja mekaanisia. Lisäksi niihin jäi aina jonkin verran bensiiniä tai dieseliä, mikä johti tahattomiin sekoituksiin tuotetta vaihdettaessa. FlowCheckin avulla polttoainevirtaa voitiin seurata sähköisesti ja tarkasti, ja jakelu oli mahdollista keskeyttää virtauksen muuttuessa. Edeltäjiään pienempi FlowCheck voitiin sijoittaa alhaisemmalle korkeudelle säiliöautossa, vaikka polttoaineen täyttö tapahtui painovoimaisesti ilman pumppua. FlowCheckia seuraavat yrityksen omat mittaus- ja pinnanmittausjärjestelmät, jotka yhdessä FlowCheckin kanssa varmistavat yrityksen hallitsevan aseman säiliöajoneuvojen saralla Ruotsissa.