I början av sextiotalet fokuserar företaget på produkter till oljebolag och levererar kopplingar till alla större företag i industrin. 1964 är vi drivande i arbetet med att standardisera kopplingar för bensinstationer vilket resulterar i det allmänt vedertagna FW125- och FW135-förskruvningarna till 4-påfyllningssystemet.