Gassinstallasjon og kontroll

Wennstrom Fuel Systems Oy installerer utstyr og rør for LPG, CNG og biogass. Selskapet har en A-godkjenning i gassindustrien utstedt av TUKES, den finske sikkerhets-og kjemikaliebyrået. Wennstrom leverer måleløsninger for gasstanker som muliggjør transportoptimalisering og reduksjon av leveringskostnader.

Wennstrom i Finland utfører også regelmessige inspeksjoner av gasstanker og systemer.

For mer informasjon kontakt oss på Wennstrom Fuel Systems i Finland.