Tjenesteforpliktelser

Wennstrom påtar seg alle typer oppdrag, fra planlegging til implementering og rapportering. Wennstrom som en serviceorganisasjon kan tilby nøkkelferdige kontrakter for:

• Planlegging, prosjektledelse og støtte
• Installasjon, vedlikehold og service
• Tankreparasjon og prefabrikasjon av deler
• Lager og logistikk

Wennstrom har serviceteknikere med utstrakt kompetanse innen:

• Dispensere og andre pumpesystemer
• Hydraulikk og montering av visse mekaniske deler
• Installasjon, service og vedlikehold av IT, nettverk, elektronikk og elektrisitet

Våre prosjektledere og teknikere brukes til å håndtere utrullinger i alle former.