TILLBAKA TILL FLYTANDE BRÄNSLE

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLE

Kontroll & Verifiering

Verifiering av flödesmätare för andra vätskor än vatten samt kontroller på gasåterföringssystem är en del av vår vardag. Vi utför kontroller på additivsystem, temperaturgivare och SPBI-kontroller.
I verkstaden kan utrustning servas och repareras när behov finns och vi erbjuder nya och renoverade depå- och tankbilsmätare.

Vi är en av två aktörer som har ackreditering för att verifiera oljemätare för leverans till slutkonsument. Vår utrustning är är anpassad för kontrollmätning och verifiering av oljemätare på bensinstationer, depåer, tankbilar, kemisk industri och flygplatser.

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLE

Service & Försäljning

I verkstaden i Malmö reparerar vi volymflödesmätare, räkneverk, förinställningsverk, luftavskiljare, ventiler, pulsgivare, pumpar och övrig mätutrustning. Vi arbetar med alla kända fabrikat såsom Ljungmans, Wennström, Smith, TCS, Petrol, Alfons Haar, Avery Hardoll, Siemens, LC, SATAM, Sampi, Bopp & Reuther, m.fl. och har ett stort lager av reservdelar.

Våra kunder är t.ex. oljebolag, åkerier, kemi- och färgindustrier, rederier-och bunkerföretag, bensinstationer och flygplatser.

Wennstrom erbjuder både nya och renoverade mätare samt det mesta i kringutrustning. Vi kan leverera mätare med flänsar från 1-16” i stål, aluminium eller rostfritt material.

Vi har också det mesta i kringutrustning till mätare såsom mekaniska och elektroniska räkneverk, luftavskiljare, förinställningsverk, pulsgivare, pumpar etc.

Richard Olsson
Affärsområdeschef

0708-326032
richard.olsson@wennstrom.com

Anders Niklasson
Kontrolltekniker

0708-786342
anders.s.niklasson@wennstrom.com

Paul Olsson
Kontrolltekniker

0739-865626
paul.olsson@wennstrom.com