AB Herbert Sjöströms och Wennstrom Solutions & Service AB utökar samarbetet

Följt av flera års framgångsrikt samarbete mellan bolagen tar vi nu ytterligare steg och ingår ett fördjupat samarbete. Samarbetet möjliggör att vi nu kan erbjuda än mer attraktiva helhetslösningar och entreprenader utifrån era behov och önskemål samtidigt som vi möjliggör för satsningar inom nya teknikområden.

Utöver ett starkare och bredare erbjudande av hållbara produkter och tjänster till Er möjliggör också samarbetet förstärkning inom våra olika verksamhetsstöd i allt från administration till logistiklösningar. Att minimera vår resursanvändning, miljöpåverkan och öka delat nyttjande kommer vara en av våra konkurrensfördelar framöver.

Samarbetet är en långsiktig gemensam satsning som gör oss till en möjliggörare i branschens omställning mot hållbara transporter.

Sjöströms tillhör marknadsledarna av entreprenadarbeten inom den svenska drivmedelsbranschen och har bland annat flera av ledande drivmedelsbolagen som stora kunder.

Wennstrom Solutions & Service levererar smarta lösningar för laddning och påfyllning av el och flytande drivmedel och erbjuder service till dessa anläggningar i hela Norden.