Nytt selskap lader om for å møte framtiden:

Nytt selskap lader om for å møte [...]