Nytt selskap lader om for å møte framtiden:

Selv om fossilt drivstoff vil dominere etterspørselen på bensinstasjonene i mange år framover, vil det grønne skiftet gradvis bidra til økt etterspørsel av alternativ energi. Noen aktører i bransjen tenker derfor i nye spor.

I dag ble det kjent at to sentrale leverandører til landets bensinstasjoner slår seg sammen for å være bedre rustet for å møte endringer i markedet. Det er den svenskeide leverandøren av pumpeteknisk utstyr, Wennstrom Fuel Systems AS, og Norsk Energiteknikk AS (NET), leverandør av registrerings- og kassasystemer, som slår sammen sine norske virksomheter i begynnelsen av neste år.

Sammen blir de to selskapene en betydelig leverandør av pumper, ladere, systemer, terminaler, service og vedlikehold til norske drivstoff- og ladeanlegg.

Nyskapningen skal hete Wennstrom NET AS, og omsette for ca. 250-300 millioner kroner årlig. Hovedkontoret skal ligge i Lier/Drammensområdet. Gjennom sine eiere vil selskapet være en del av et nettverk som dekker hele Norden.

Det nye selskapet skal være operativt på begynnelsen av neste år. Dagens Wennstrom-eiere vil kontrollere 62,5% av aksjene i det nye selskapet. Dagens NET-eiere vil eie resten.

Fordel for kundene

Wennstrom NET AS vil tilby kundene et mer kompetent og utvidet landsdekkende nett av kvalifiserte serviceteknikere.

– Ja, med servicenettet får vi bedre dekning enn tidligere. Både faglig og geografisk. I tillegg vil vi ha servicefolk på vakt hver dag 365 – 24/7, forteller Øystein Tangen, daglig leder i Wennstrom Fuel Systems.

Totalleverandør

Når et drivstoffanlegg har behov for bistand eller produkter fra Wennstrom NET AS, vil de forholde seg til færre personer og leverandører enn i dag. Wennstrom NET AS kan levere alt stasjonene trenger fra planlegging og prosjektering, via bygging og igangsettelse til driftsbistand og vedlikehold, forklarer Øystein Tangen. Han beskriver det som en “One Stop Shop” for stasjonsbransjen.

Fusjon – det eneste riktige

– For oss ble det riktig å slå oss sammen. Selv om vi har vært konkurrenter i årevis, har vi mange kunder felles. For eksempel Esso, St1, YX og Uno-X. Disse og andre kunder vil få fordeler av at vi blir et sterkere og mer fremtidsrettet selskap, sier Tangen.

Tangen blir daglig leder

Øystein Tangen blir toppleder i det fusjonerte selskapet. Han tror selskapene kan realisere betydelige effektiviseringsvinster. Det må til for å møte det grønne skiftet.

Det grønne skiftet kommer

Så lenge pumper, systemer og terminaler er en del av bensinstasjonenes drift, må de driftes og vedlikeholdes, bl.a. på grunn av miljøhensyn.

I årene framover må pumpeteknikken imidlertid dele plass med systemer som leverer alternativ energi, som for eksempel strøm. Det er i det markedet styrkene til det fusjonerte selskapet kommer til sin rett, med relevant og tung kompetanse innen begge fagområdene.

Noen blir overtallige

Det er dessverre ingen vei utenom en viss nedbemanning i forbindelse med sammenslåingen. Overkapasitet er jo vanlig når to like selskaper slår seg sammen.

– Vi må redusere arbeidsstokken med noe under 20 prosent, forklarer påtroppende daglig leder. De ansatte ble orientert om sammenslåingen og nedbemanningen på et allmøte tirsdag.

Innovasjon, bærekraft og lønnsomhet i fokus

– Vi må ta inn over oss at nesten 25% av bensinstasjonene er lagt ned de siste ti årene. Vi ser en gradvis nedgang i etterspørselen etter fossil energi og tilhørende drivstofftekniske løsninger. Fremtidens kunder etterspør mer lading og mindre tanking.

Ladekompetanse og kapasitet for framtiden

For å styrke konkurranseevnen må vi bygge kompetanse og kapasitet for å møte fremtidens etterspørsel og krav. Fossil energi vil være en viktig del av transportsektoren i mange år framover. Men fremtiden i Norge er elektrisk. Både for personbiler og tyngre kjøretøyer.
De kommer til å trenge mange ladepunkter. I det markedet skal vi skal være med å jobbe offensivt for å få de tekniske leveransene, sier forretningsutviklingssjef Mats Lundh.
De fusjonerende selskapene, Wennstrom Fuel Systems AS og Norsk Energiteknikk AS, er i dag to velrennomerte leverandører av service og utstyr til drivstoffanlegg i Norge.