Sertifikater

Bærekraft, kvalitet og etterlevelse er nødvendig for langsiktig suksess. Våre kvalitets-og miljøstyringssystemer støtter oss i vårt arbeid, strukturert i henhold til internasjonale standarder. Ved handle riktig fra begynnelsen av og lære av tidligere erfaringer vi kan levere disse verdiene.

Statusen for hvert firma finnes nedenfor:

ISO9001:2015 – Management System

Wennstrom Flow Control AB er sertifisert til ISO9001:2015 av Scandinavian Business certification AB, akkred. nr. 10127

Åpne PDF:  Wennstrom Flow Control AB Kungsör ISO-sertifikat

ISO14001: 2015 – Management System

Alt miljøarbeid på Wennstrom er strukturert og gjennomført med veiledning fra ISO 14001:2015.

ATEX 

Wennstrom Flow Control AB er sertifisert for produksjonskvalitet, nr. SP03ATEX4101, sertifisert av RI.SE, med aktørnr. 0402.

Åpne PDF:  Sertifisering for produksjonskvalitet SP03ATEX4101

ISO 9001:2015  – Quality Management System

Wennstrom Fuel Systems AB er sertifisert til ISO9001:2008 av LRQA Sverige AB, på vegne av Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, sertifikat nr: 10052248

ISO 14001:2015  – Environment Management System

Wennstrom Fuel Systems AB er sertifisert til ISO14001:2004 av LRQA Sverige AB, på vegne av Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, sertifikat nr: 10052248

Åpne PDF: Godkjenningssertifikat, ID-nummer: 10052248

OHSAS18001:2007 – Occupational Health and Safety Management System

Wennstrom Fuel Systems AB er sertifisert til OHSAS18001:2007 av LRQA Sverige AB, på vegne av Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, sertifikat nr: 10052248

Konfidensialitet og upartiskhet

Vi har avtaler i kraft med alle ansatte vedrørende konfidensialitet og upartiskhet.

For mer informasjon vennligst kontakt HR i Wennstrom Fuel Systems AB.

Arbeidsmiljøloven i Sverige

Wennstrom Entreprenad AB har utdannet personell som overholder de obligatoriske tillatelser som kreves for å utføre arbeid oppført i sertifikatet.

Åpne PDF: Arbeidsmiljøloven

Arbeid på områder for tanking

Ansatte ved Wennstrom Entreprenad har fullført SPT-kurs for å arbeide på tankingssteder.

Åpne PDF:  SPT-kursdiplom

Ekspertise innen oljeutskillere

Ansatte har gjennomført og bestått treningsøktene om dimensjonering og periodisk inspeksjon av oljeutskillere.

Åpne PDF: diplom ekspertise på oljeutskillere – 1

Åpne PDF: diplom ekspertise på oljeutskillere – 2

ISO9001:2008 – Management System

Wennstrom Fuel Systems AS er sertifisert til ISO9001:2008 av det norske Veritas, et godkjent organ akkreditert av Norsk Akkreditering til å utstede ISO-sertifikater.

Åpne PDF: Sertifikat for styringssystem

ICSRS – International Contractor Safety Rating System

DNV ICSRS-akkreditering av Colin Bennett: ISRS er et verdensledende system for å vurdere, forbedre og demonstrere kvaliteten på organisasjonens forretningsprosesser. Bruk av ISRS gir organisasjoner og deres interessenter bekreftelse på at virksomheter er trygge og bærekraftige.

Åpne PDF: IRIS kontrollsertifikat

Sertifisert av Quant Norway for OIMS

Systematisk, strukturert, disiplinert rammeverk for styring og reduksjon av risiko på bedriftsnivå, med høy grad av eierskap og engasjement. Oppfyller alle krav i ISO 14001.

Søker trygg og miljøansvarlig drift og oppfyller alle lover og forskrifter.

Åpne PDF: Quant Norway AS

Akkreditert til nivå 2 for følgende oljeselskaper

  • ST1 Norway
  • YX Betjent
  • Uno-X
  • Esso/Quant Norge
  • Shell

Akkreditert og registrert av Direktoratet for samfunnssikkerhet
Registrerings-ID 3800 for

  • Elektrotekniske prosjekter, installasjon og vedlikehold
  • Elektrotekniske prosjekter, installasjon og vedlikehold i ATEX-sonen.
TRACE – anti-bestikkelser

TRACE er et internasjonalt anerkjent medlemsforbund som arbeider for å heve samsvarsstandarder for anti-bestikkelser. Wennstrom Fuel Systems Oy er et aktivt medlem i forbundet.

Følg lenken for detaljer