Klart för laddning

Wennstrom slutför nu och testar installationen av laddare vid 3 depåer i Göteborg för Transdev, som blir den nya operatören för trafik.

Volvo levererar bussarna, ABB levererar pantografer och SSE levererar depåladdare installerade av Wennstroms team. Allt går enligt plan och en stor del av Göteborgs kollektivtrafik kan elektrifieras från och med den 13 december 2020.

Samarbetet har varit konstruktivt från att de första elektriska bussarna från Volvo testades fram till installation och driftsättning av laddare från SSE.

”En positiv attityd och konstruktiv dialog mellan Volvo, Västtrafik, Keolis, SSE och Transdev har lett till att Wennstrom har kunnat installera depåladdarna på relativt kort tid. En process där alla har arbetat mot gemensamma mål” säger Andreas Holmgren, Projektledare Wennstrom.

Sedan augusti har Wennstrom arbetat med att installera 65 dubbelladdare och en laddningscontainer vid depåer i Kville, Mölndal och Partille. Wennstroms starka rikstäckande organisation i Sverige i kombination med mångårig erfarenhet av installation, service och övervakning av system för energi och fordonsindustrin har legat till grund för projektets framgång.

E-mobility är ett strategiskt viktigt område för Wennstrom och vi ser fram emot en smidig trafikstart och samt ett bra samarbete kring service av laddarna”, säger Claes Bonnier, VD för Wennstrom Fuel Systems AB.

”Samarbetet med involverade parter har överträffat alla förväntningar och nu är vi nära målgång i projektet”, säger Stefan Karlsson, Teknisk specialist för Transdev.

Frågor besvaras av:
Andreas Holmgren
Affärsområdeschef Nya Drivmedel
+46 10-45 65 943
andreas.holmgren@wennstrom.com