Från den 1 juni 2021 har Mats Lundh tagit över rollen som VD för Wennstrom Fuel Systems AB. Mats, som funnits inom koncernen sedan 2012, kommer från rollen som Director of Business Development inom e-mobility.

Som ett led i den strategiska omställningen till fossilfria drivmedelsalternativ tar Mats Lundh över ledartröjan i Wennstrom Fuel Systems AB. Jag vill passa på att tacka Claës Bonnier för hans fina insatser under de gångna, framgångsrika år då han har styrt Wennstrom i Sverige. Jag önskar honom lycka till i sitt fortsatta värv”, säger Ulf Ekelund, Koncernchef Wennstrom Group.

Transportbranschen är under starkt förändringstryck. En allt växande andel av nyregistrerade fordon drivs av alternativ till de traditionella petroleumprodukterna, allt i syfte att värna klimatet. Wennstrom genomför sedan ett par år en stor satsning på e-mobility, en satsning som började i Norge, nordens elbiltätaste land, fortsatte till Sverige och Danmark och, i slutet av maj, till Finland.

Vi ska etablera oss som en naturlig partner i projekt omfattande laddinfrastruktur för elektriska fordon, från val av lösning och produkter via projektering och installation till service och underhåll”, säger Ulf vidare.

Mats har lång erfarenhet av drivmedelsbranschen med olika chefsbefattningar inom försäljning. Han kommer fortsatt vara en del av affärsutvecklingen och ansvara för Wennstroms nordiska satsning på e-mobility.
”Wennstrom ska fortsätta bygga framtid genom engagemang, öppenhet och tillgänglighet. Vår positiva energi ska genomsyra allt från resultatet av vårt arbete till avtryck på klimatet.”

säger Mats Lundh, ny VD Wennstrom Fuel Systems AB.

Frågor besvaras av:
Mats Lundh, VD
+46 10-456 58 14
mats.lundh@wennstrom.com