TILLBAKA TILL FLYTANDE BRÄNSLE

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLE

Säker påfyllning och trygg transport

För att påfyllningen och distributionen av bränslet ska bli effektiv och säker krävs högkvalitativa komponenter och system för tankbilarna. Hos oss finns både mekaniska och elektroniska lösningar särskilt framtagna för påfyllning i depåer och tappning på stationer. Produkterna uppfyller kraven för europeiska EN-standarder och finns även i ATEX-utförande, mätsystemen är godkända enligt MID-direktiven.

Wennstrom erbjuder både nya och renoverade mätare samt det mesta i kringutrustning. Vi kan leverera mätare med flänsar från 1-16” i stål, aluminium eller rostfritt material.
Vi har också det mesta i kringutrustning till mätare såsom mekaniska och elektroniska räkneverk, luftavskiljare, förinställningsverk, pulsgivare, pumpar etc.

För att veta mer om hur vi jobbar med olika lösningar, hör av er till oss.

Matias Granvik
Affärsområdesansvarig Transport

+358 40 709 55 88
matias.granvik@wennstrom.com

Tomas Eriksson
Order/Produktionsansvarig

+46 227-41027
order@wennstrom.com