Siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan ja uusiin, fossiilittomiin polttoaineisiin on vahvasti käynnissä, ja Wennstrom toteuttaa aktiivisesti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä uudelle että olemassa olevalle infrastruktuurille.

Wennstromin liiketoiminta on pääosin keskittynyt perinteisille polttonestemarkkinoille, jossa tulevaisuus kohdataan kehittämällä voimakkaasti fossiilittomia polttonesteitä, jotka ovat tärkeitä palapelin paloja matkalla kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa. Juuremme tällä alueella ovat vahvat, ja sen päällä perustamme lepää. Yhdessä innovatiivisten kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa toimitamme jatkossakin ratkaisuja, joilla vaikutamme turvallisuuteen ja ympäristöön.

Liikenteen sähköistäminen, e-mobility, nähdään merkittävänä osana vihreää siirtymää, ja se edellyttää sähkökäyttöisten ajoneuvojen latausinfrastruktuuria. Norjassa liikenteen sähköistämistä on jo pitkään hyödynnetty ratkaisuna CO2-päästöjen alentamiseen, ja norjalaisen Wennstrom-yhtiön kautta olemmekin saaneet kerättyä paljon arvokasta kokemusta.

Wennstrom-konsernimme kaikki pohjoismaiset yritykset ovat yhdistäneet voimansa, ja toimimme nyt vahvana e-mobility-tiiminä. Luomme latausinfrastruktuurin ratkaisuja yhteistyössä vakiintuneiden laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien kanssa. Olemme erityisesti Ruotsissa ja Norjassa voittaneet merkittäviä kilpailutuksia liittyen raskaiden ajoneuvojen, kuten linja-autojen ja kuorma-autojen, sähköistämiseen. Tällä alueella meillä on asiantuntemusta ja kokemusta, ja siinä me olemme menestyksekkäitä.

Toimitamme kokonaisratkaisuja! Tarjoamme kaikkea suunnittelusta ja konsultaatiosta projektinhallintaan ja asennukseen. Olemme asiakkaidemme tukena koko matkan ajan, ja haluamme edistää kehitystä yhdessä heidän kanssaan.

Palvelu on DNA:ssamme.  Osaavan ja maantieteellisesti kattavan asentajaverkostomme avulla varmistamme korkean palvelutason ja oikea-aikaiset toimitukset. Ohjenuoranamme toimivat korkea käyttöaste ja luotettavuus – sekä takuuaikana että sen jälkeen.

Jotta nimemme kuvastaisi paremmin yllä mainittuja toimintoja, olemme päättäneet muuttaa sen Wennstrom Fuel Systemsistä Wennstrom Solutions & Serviceksi.

Vihreä siirtymä on tässä ja nyt. Se asettaa haasteita perinteisille liiketoimintamalleille ja teknologioille. Wennstrom on osaava ja luotettava toimittaja ja kumppani, joka toimii muutoksen ajurina.

 

 

 

Ulf Ekelund

Toimitusjohtaja, Wennstrom Group

 

Yrityksen y-tunnus ja yhteystiedot säilyvät ennallaan.