Omställningen till ett klimatneutralt samhälle med nya fossilfria drivmedel står i fokus och Wennstrom arbetar aktivt med att implementera hållbara lösningar för både ny och befintlig infrastruktur.

Wennstroms nuvarande verksamhet är i huvudsak inriktad på den traditionella marknaden med flytande drivmedel. Här möts framtiden genom utveckling av fossilfria bränslen som blir viktiga pusselbitar i resan mot ett hållbart samhälle. Våra rötter här är starka, det är vår bas och tillsammans med innovativa partners och leverantörer satsar vi att fortsätta leverera lösningar som gör skillnad för säkerhet, miljö och klimat.

Elektrifiering av transporter ses som en stor del av det gröna skiftet och kräver laddinfrastruktur för fordon som drivs på el. I Norge har elektrifiering av transporter under en längre tid varit en prioriterad inriktning för att minska koldioxidutsläpp och genom vårt norska företag har vi fått bra erfarenheter med oss.

Alla nordiska bolag inom Wennstrom Group har gemensamt slutit sig samman i ett starkt e-mobility team som skapar lösningar byggda på samarbeten med etablerade leverantörer av hård- och mjukvara till ladd-infrastruktur. Vi har vunnit stora upphandlingar för genomförande av elektrifiering av tunga fordon som bussar och lastbilar. Det är här vi har vår kompetens och erfarenhet, det är här vi trivs.

Vi levererar lösningar för såväl flytande drivmedel som e-mobility. Vi erbjuder allt från projektering och konsultation till projektledning och installation. Vi är med våra kunder hela vägen och vill driva utvecklingen tillsammans med dem.

Service finns i vårt DNA . Vår geografiskt täckande och kunniga teknikerkår ser till att servicenivån är hög och att service levereras i rätt tid. Hög tillgänglighet och driftsäkerhet både under och efter garantitid är våra ledstjärnor.

För att bättre spegla ovan beskrivna verksamhet har vi beslutat oss att ändra namn från Wennstrom Fuel Systems till Wennstrom Solutions & Service.

Det gröna skiftet är här nu och medför utmaningar för traditionella affärsmodeller och tekniker.  Wennstrom är en kompetent och trygg leverantör och partner som kan driva förändringen.

Vi bygger framtid!

Ulf Ekelund

Koncernchef