TILLBAKA TILL MÄTNING & VERIFIERING

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLE

Upptäck vårt breda utbud av nya och renoverade mätare

I verkstaden i Malmö reparerar och servar vi volymflödesmätare, räkneverk, förinställningsverk, luftavskiljare, ventiler, pulsgivare, pumpar och övrig mätutrustning.

Våra kunder är t.ex. oljebolag, åkerier, kemi- och färgindustrier, rederier-och bunkerföretag, bensinstationer och flygplatser.

SERVICE

Vi ger nytt liv till mätare från depåer, kraftvärmeverk, tankfartyg och raffinaderier från hela världen. Detta innebär att mätare med över 50 års användningstid kan fortsätta att vara i drift. Vi har omfattande erfarenhet av alla märken och har kapacitet att hantera mätare upp till 16″ storlek (med en kapacitet på 16 000 liter per minut).

Vi arbetar med alla kända fabrikat såsom Ljungmans, Wennström, Smith, TCS, Petrol, Alfons Haar, Avery Hardoll, Siemens, LC, SATAM, Sampi, Bopp & Reuther, m.fl. och har ett stort lager av reservdelar.

FÖRSÄLJNING

Wennstrom erbjuder både nya och renoverade mätare samt det mesta i kringutrustning. Vi kan leverera mätare med flänsar från 1-16” i stål, aluminium eller rostfritt material.

Vi kan leverera nya MID-godkända mätare med samma inbyggnadsmått som de gamla vilket sparar dyr ombyggnad & rördragning.

Vi har också det mesta i kringutrustning till mätare såsom mekaniska och elektroniska räkneverk, luftavskiljare, förinställningsverk, pulsgivare, pumpar etc.

Mekaniskt räkneverk med förinställning

Stor elektronisk Atex-klassad display

Fluidwell Elektroniskt räkneverk Ex-d med NPN-pulsutgång

Fluidwell räkneverk Ex-ia med NPN alt. PNP-pulsutgång

Pump

Luftavskiljare

UPPGRADERING/ OMBYGGNAD

Gammal Ljungmans depåmätare med mekanisk växel, pulsgivare och räkneverk uppgraderad till direktmonterad pulsgivare & elektroniskt räkneverk.

Extra tillbehör: Specialanpassad monteringsplåt och extern nollställningsknapp.

Bild Ovan: Diverse olika mätare ombyggda från mekansik till elektronisk visning.

LAGER

På vårt lager I Malmö finns ett stort antal begagnade, renoverade mätare i olika storlekar.

BUNKER

Vi jobbar mycket med bunkerbåtar och har ett 100-tal mätare ute hos kund som vi roterar vart annat år med service och kalibrering. Vi levererar också speciallösningar till kund.

UTVECKLING & SPECIALARTIKLAR

Vi erbjuder speciallösningar för alla behov och kan leverera det mesta med kort varsel.

Komplett fristående utlastningsvagn med 10-poligt överfyllnadsskydd och förinställbar volym.

Komplett blandningsanläggning

För att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med rätt produktval, kontakta oss.

Richard Olsson
Affärsområdeschef

0708-326032
richard.olsson@wennstrom.com