TILLBAKA TILL FLYTANDE BRÄNSLEN

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLEN

Mätning & Verifiering

Vi är en av två aktörer som har ackreditering för att verifiera oljemätare för leverans till slutkonsument. Vår utrustning är anpassad för kontrollmätning och verifiering av oljemätare på bensinstationer, depåer, tankbilar, kemisk industri och flygplatser.

Vi verifierar flödesmätare för andra vätskor än vatten samt utför kontroller av gasåterföringssystem.

WENNSTROM FLYTANDE BRÄNSLEN

Service & Försäljning

I verkstaden i Malmö reparerar vi volymflödesmätare, räkneverk, förinställningsverk, luftavskiljare, ventiler, pulsgivare, pumpar och övrig mätutrustning. Vi arbetar med alla kända fabrikat såsom Ljungmans, Wennström, Smith, TCS, Petrol, Alfons Haar, Avery Hardoll, Siemens, LC, SATAM, Sampi, Bopp & Reuther, m.fl. och har ett stort lager av reservdelar.

Våra kunder är t.ex. oljebolag, åkerier, kemi- och färgindustrier, rederier-och bunkerföretag, bensinstationer och flygplatser.

Wennstrom erbjuder både nya och renoverade mätare samt det mesta i kringutrustning. Vi kan leverera mätare med flänsar från 1-16” i stål, aluminium eller rostfritt material.

Vi har också det mesta i kringutrustning till mätare såsom mekaniska och elektroniska räkneverk, luftavskiljare, förinställningsverk, pulsgivare, pumpar etc.

Har ni en mätare som behöver verifieras, servas eller repareras hör av er till oss.

Richard Olsson
Affärsområdeschef

0708-326032
richard.olsson@wennstrom.com

Kontakt Mätning & Verifiering

info@wennstrom.com