TJÄNSTER

TJÄNSTER

TJÄNSTER

TRYGGHET DYGNET RUNT

Det nordiska vägnätet är ett blodomlopp för både storstäder och avkrokar. Därför är det viktigt att transporterna som kopplar ihop landsdelar, företag och människor kommer fram utan avbrott. Med dygnet-runt-support och nästan 300 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark, ser vi till att ni får rätt service i rätt tid, oavsett var ni befinner er. Våra servicebilar är välförsedda och har alla reservdelar som krävs för tidseffektiva hjälpinsatser på vägen. Det är en självklarhet för oss och en trygghet för våra kunder.

Service

Från norr till söder finns våra välutrustade servicebilar alltid nära er. Våra breda sortiment av reservdelar gör att vi snabbt kan återställa drift.
En trygghet för er, en självklarhet för era slutkunder.
Våra tekniker har utbildningar och certifikat som tillsammans med en bred erfarenhet gör att vi kan leverera hög driftsäkerhet och åtgärda problem i tid enligt era behov och önskemål.
Efter ett samtal till vår serviceavdelning inleds avhjälpning av felet på distans. Vi har hög tillgänglighet som ser till att ni får service i rätt tid.

Entreprenad & projekt

Vi tar helhetsansvar när vi bygger era drivmedelsanläggningar. Engagemanget löper som en röd tråd från projektering och tillståndshantering till montering och installation. Transparens och öppen dialog är en självklarhet genom hela processen.
Vi uppfyller branschkrav på alla nödvändiga områden och har genom åren byggt allt från fullskaliga bensinstationer till mindre drivmedelsanläggningar.

Våra erfarna projektledare ser till att ett projekt blir lyckat ända in i mål. Vid allt från byte av produkter och om-dekalering till större installationer finns vi med som en trygg partner.
Vi samordnar alla nödvändiga kontakter och ser till att projektet följs enligt uppsatt plan.

Verifiering

Verifiering av flödesmätare för andra vätskor än vatten samt kontroller på gasåterföringssystem är en del av vår vardag. Vi utför kontroller på additivsystem, temperaturgivare och SPBI-kontroller.
I verkstaden kan utrustning servas och repareras när behov finns och vi erbjuder nya och renoverade depå- och tankbilsmätare.
Vi är en av två aktörer som har ackreditering för att verifiera oljemätare för leverans till slutkonsument. Vår utrustning är är anpassad för kontrollmätning och verifiering av oljemätare på bensinstationer, depåer, tankbilar, kemisk industri och flygplatser.

Stefan NordahlAffärsområdesansvarig Station
010-456 58 02
stefan.nordahl@wennstrom.com
Michelle GunnarssonServicechef
010-456 58 88
michelle.gunnarsson@wennstrom.com
Mikael NorenEntreprenad, Norra Sverige
010-456 59 01
miakel.noren@wennstrom.com
Johan Eklöf Entreprenad, Mellersta/Södra Sverige
010-456 59 46
johan.eklof@wennstrom.com
Richard OlssonAffärsområdeschef Verifiering
010-344 70 90
richard.olsson@wennstrom.com