Bygging

Kravene til håndtering og lagring av farlig gods er strengere enn noensinne. Wennstrom Entreprenad tilbyr komplette løsninger for nye bensinstasjoner og områder for tanking, samt utbygging av eksisterende steder.

Med vårt erfarne personale kan vi bistå med design og konstruksjon, bygg- og lagringstillatelser samt klassifiseringsplaner. Og prosjektledelse selvfølgelig.

Vi vil foreslå produkter og løsninger for et lønnsomt opererende tankingsområde for tanking som oppfyller juridiske og kundekrav. Vi tilbyr alt fra en oppbevaringstank til en baldakin, fra et jordingsfeste til en OPT.

For mer informasjon kontakt oss på Wennstrom Entreprenad i Sverige eller Wennstrom Fuel Systems i Finland.