Wennstrom investerar i e-mobility i Danmark

Wennstrom och Dansk El & Teknik har under många år arbetet sida vid sida med installationer och underhåll av utrustning på bensinstationer i hela Danmark. Ett annat samarbetsområde har varit installationen av tvättsystem för fordon där Dansk El & Teknik tillhandahåller 24/7 videoövervakning av fordonstvättsystemens drift. Genom en majoritetsandel i Dansk El & Teknik positionerar Wennstrom sig även som en nationell leverantör av e-mobility i Danmark.

Mer information finns i följande press release.