Om oss

Wennstrom-gruppen har over 200 ansatte i Sverige, Norge, Danmark og Finland som betjener markedet med de beste produktene, tjenester og vedlikehold for drivstoffdistribusjon og tankingssteder. I Danmark inneholder porteføljen av produkt-og tjeneste også komplette vaskesystemer for kjøretøy.

Funksjonelle produkter er bare en del av et vellykket forretningssamarbeid. Rask og profesjonell service med riktig holdning er også en viktig ingrediens, som vi sikrer med velopplært og erfarent personell.

Det er slik Wennstrom kan tilby intelligente løsninger for drivstoffdistribusjon.

Vår misjon er å gjøre en positiv forskjell for miljø og sikkerhet i håndtering av drivstoff.

Vår forretnings misjon og metode

Misjon

Vi skal gjøre en positiv forskjell for miljø og sikkerhet i håndtering av drivstoff.

Metoden

Vi skal på en innovativ, miljøvennlig og sikkerhetsorientert måte, i tett samarbeid med kundene våre, utvikle, tilby og levere lønnsomme produkter og tjenester for distribusjon av drivstoff.

Med solid kvalitet og et høyt teknisk nivå skal vi møte og overgå dagens og langsiktige krav i markedet.

Retningslinjene våre

Retningslinjer for kvalitet

På en innovativ, miljømessig og sikkerhetsorientert måte vil vi utvikle og levere lønnsomme produkter, systemer og tjenester for håndtering av drivstoff. I nært samarbeid med kundene våre, med fokus på kvalitet og et høyt teknisk nivå, oppfyller vi dagens og fremtidige krav i markedet og fra andre interesserte parter.

Målet er at kunden vil foretrekke oss foran andre leverandører og for å oppnå dette, jobber vi aktivt med kontinuerlige forbedringer i samsvar med kvalitetsstyringssystemet vårt.

Miljøpolitikk

Wennstrom Flow Control AB leverer produkter, systemer og tjenester som brukes i distribusjon av petroleumsprodukter. Produktene våre skal bidra til en redusert miljøpåvirkning og vår virksomhet drives innenfor rammene for gjeldende miljølovgivning, handelsnormer og anbefalinger.

Tankegangen og handlemåten skal strebe etter kontinuerlig reduksjon i vår innvirkning på miljøet. Resultatene skal måles mot mål. Miljøarbeidet skal være preget av en helhetlig oversikt, samarbeid og deltakelse fra alle ansatte. Vi skal minimere miljøkonsekvenser ved å fokusere på de viktigste miljømessige aspektene.

Disse retningslinjene skal være kjent av våre ansatte og kommuniseres til kunder, leverandører og andre partnere.