Wennstrom Fuel Systems AB har avtalat med Ladd Alliansen Holding AB om ett förvärv av Ladd Alliansen Nordic AB per 1 september 2021 då all verksamhet går upp i och kommer skötas av Wennstrom. 

Inom såväl persontrafik som logistiktransporter växer marknaden för eldrift starkt och Wennstrom tar en aktiv del i miljöarbetet för att skapa en fossilfri transportsektor. Parallellt har Ladd Alliansen Nordic AB på relativt kort tid tagit en mycket stark position vad avser laddinfrastruktur för elfordordon, framför allt elbussar. 

Förvärvet stärker Wennstroms position inom området fossilfria drivmedel för den tunga nyttotrafiken och kompletterar vår verksamhet inom den traditionella drivmedelssektorn, menar Mats Lundh, VD för Wennstrom Fuel Systems AB i Sverige. 

Vi fullföljer en lång tradition av att projektera, bygga, underhålla och erbjuda service till drivmedelsanläggningar för olika bränslesorter in i området för e-mobility. 

Ingvar Grundborg, ansvarig för Ladd Alliansen Nordics strategi, konstaterar att sammangåendet kommer rätt i tid. Med vår kraftiga tillväxt har behovet av en välfungerande service- och eftermarknadsorganisation blivit tydlig. Vi tillför försäljningsresurser och kompetens – samtidigt som Wennstrom kan förstärka och driva expansionstakten med sin starka organisation. 

Ladd Alliansens installationschef, Mikael Jönsson, tillträdande projektledare och servicechef inom e-mobility hos Wennstrom tillägger att den nya konstellationen blir marknadens starkaste aktör inom laddinfrastruktur för kommersiella elfordon. 

För mer information kontakta:

Mats Lundh 010-456 58 14
VD Wennstrom Fuel Systems AB
mats.lundh@wennstrom.com